Heavy Construction - Senate Votes Yes on Keystone XL Pipeline